[Chuyện lạ] - Không cắt, không dùng lược chải, chỉ cách vài ngày dùng nửa lít rượu xoa lên tóc thay

[Chuyện lạ] – Không cắt, không dùng lược chải, chỉ cách vài ngày dùng nửa lít rượu xoa lên tóc thay

[Chuyện lạ] – Không cắt, không dùng lược chải, chỉ cách vài ngày dùng nửa lít rượu xoa lên tóc thay
[Chuyện lạ] – Không cắt, không dùng lược chải, chỉ cách vài ngày dùng nửa lít rượu xoa lên tóc thay vì gội, mái tóc cụ Trương Trung Tiến (76 tuổi, Ba Đồn, Quảng Bình) kết lại thành hình chiếc mũ, nặng hơn 2kg.FB Blog Vì Sức Khỏe