Đậu tương, hạt bắp, vỏ cà phê được rang cháy đen lại chính là những nguyên liệu để sản xuất cà phê b

Đậu tương, hạt bắp, vỏ cà phê được rang cháy đen lại chính là những nguyên liệu để sản xuất cà phê b

Đậu tương, hạt bắp, vỏ cà phê được rang cháy đen lại chính là những nguyên liệu để sản xuất cà phê b
Đậu tương, hạt bắp, vỏ cà phê được rang cháy đen lại chính là những nguyên liệu để sản xuất cà phê bột tại một cơ sở mà phóng viên thâm nhập.

Vì sức khỏe cộng đồng, hãy chia sẻ để mọi người cùng xem và cảnh giác <3 #ViSucKhoe Nguồn video VTVFB Blog Vì Sức Khỏe