Để bán với giá 170.000/kg, chủ cơ sở ở Hà Nội trộn ruốc với bột mì rồi mang bán cho các hàng bánh mì

Để bán với giá 170.000/kg, chủ cơ sở ở Hà Nội trộn ruốc với bột mì rồi mang bán cho các hàng bánh mì

Để bán với giá 170.000/kg, chủ cơ sở ở Hà Nội trộn ruốc với bột mì rồi mang bán cho các hàng bánh mì
Để bán với giá 170.000/kg, chủ cơ sở ở Hà Nội trộn ruốc với bột mì rồi mang bán cho các hàng bánh mì, xôi dạo.

Vì sức khỏe cộng đồng, hãy chia sẻ để mọi người cùng xem và cảnh giác nhé <3 #ViSucKhoe Nguồn video VNExpressFB Blog Vì Sức Khỏe