Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn

Phụ trách chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ CKII Trần Đức Quang

Bác sĩ CKII Trần Đức Quang

Chuyên Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng

Chuyên Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Phạm Thanh Tùng

Bác sĩ Phạm Thanh Tùng

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh