Bác sĩ Phạm Thanh Tùng

Bác sĩ Phạm Thanh Tùng

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh