Bác sĩ CKI Lê Hồng Hà

Bác sĩ CKI Lê Hồng Hà

Chuyên khoa Mắt. Bằng CK cấp I chuyên ngành Nhãn khoa của Trường Đại học Y Dược TP. HCM.