Bác sĩ Đỗ Văn Công

Bác sĩ Đỗ Văn Công

Người phụ trách chuyên môn kỹ thuật phòng khám, kiêm khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại.