Bác sĩ Nguyễn Thị Sâm

Bác sĩ Nguyễn Thị Sâm

Chuyên khoa Sản Phụ khoa

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Tuyết

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Tuyết

Phụ trách chuyên khoa Sản phụ khoa