Bác sĩ CKI Nguyên Thị Hằng Nga

Bác sĩ CKI Nguyên Thị Hằng Nga

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng, Nhiều năm kinh nghiệm khám, chữa bệnh