Bác sĩ CKI Nguyên Thị Hằng Nga

Bác sĩ CKI Nguyên Thị Hằng Nga

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng, Nhiều năm kinh nghiệm khám, chữa bệnh

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Duyên

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Duyên

Chuyên khoa Tai Mũi họng

Bác sĩ Phạm Thị Mai

Bác sĩ Phạm Thị Mai

Chuyên khoa Tai Mũi họng