Giáo dục Phần Lan - nền giáo dục hỗ trợ cho cuộc sống.

Giáo dục Phần Lan – nền giáo dục hỗ trợ cho cuộc sống.Giáo dục Phần Lan – nền giáo dục hỗ trợ cho cuộc sống.

Cảm ơn chị Linh Huynh đã dịch và làm phụ đề cho clip này.
Cảm ơn Mr. Michael Moore vì đã làm bộ phim này.

FB Blog Vì Sức Khỏe