Giữ ấm cho trẻ, tránh tiếp xúc với gió lạnh, cho ăn theo chế độ dinh dưỡng cân bằng để tăng sức đề k

Giữ ấm cho trẻ, tránh tiếp xúc với gió lạnh, cho ăn theo chế độ dinh dưỡng cân bằng để tăng sức đề k

Giữ ấm cho trẻ, tránh tiếp xúc với gió lạnh, cho ăn theo chế độ dinh dưỡng cân bằng để tăng sức đề k
Giữ ấm cho trẻ, tránh tiếp xúc với gió lạnh, cho ăn theo chế độ dinh dưỡng cân bằng để tăng sức đề kháng.

Nguồn VTC1


FB Blog Vì Sức Khỏe