Thanh toán bảo hiểm y tế 100% cần điều kiện gì?

Khám bệnh không trình thẻ BHYT có được giải quyết chế độ?

Khi khám bệnh và điều trị tại bệnh viện tôi không sử dụng thẻ BHYT thì tôi có được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và có được thanh toán trợ cấp BHXH tại cơ quan không? Bà Trần Thị Hải Hà (TP. Hải Phòng) hỏi.

Về vấn đề này, BHXH TP. Hải Phòng trả lời như sau:

Theo quy định của Luật BHXH, bà Hà đang tham gia BHXH bắt buộc thì được hưởng trợ cấp BHXH, cụ thể:

– Trường hợp nằm viện được cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy ra viện.

– Trường hợp điều trị ngoại trú thì được cơ sở khám, chữa bệnh cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (nếu không trình thẻ BHYT thì cơ sở khám, chữa bệnh ghi rõ trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là: “không trình thẻ”).

Theo baochinhphu.vn