Giờ làm việc

  • Thứ hai07:00-22:30
  • Thứ ba07:00-22:30
  • Thứ tư07:00-22:30
  • Thứ năm07:00-22:30
  • Thứ sáu07:00-22:30
  • Thứ bảy07:00-22:30
  • Chủ nhật07:00-19:30
Ngày lễ phòng khám nghỉ.

BẢN ĐỒ PHÒNG KHÁM

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP