Nhiều vụ chết người đã xảy ra do vừa sạc pin vừa dùng điện thoại di động.

Nhiều vụ chết người đã xảy ra do vừa sạc pin vừa dùng điện thoại di động.Nhiều vụ chết người đã xảy ra do vừa sạc pin vừa dùng điện thoại di động.

Nguồn video VTC


FB Blog Vì Sức Khỏe