SỐC TOÀN TẬP VỚI THỦ ĐOẠN BƠM TẠP CHẤT VÀO TÔM

SỐC TOÀN TẬP VỚI THỦ ĐOẠN BƠM TẠP CHẤT VÀO TÔM

SỐC TOÀN TẬP VỚI THỦ ĐOẠN BƠM TẠP CHẤT VÀO TÔM
SỐC TOÀN TẬP VỚI THỦ ĐOẠN BƠM TẠP CHẤT VÀO TÔM

Với những con tôm đông lạnh, tôm bị chết quá lâu, màu nhợt nhạt, sau khi được bơm bột agar hoặc CMC sẽ trở nên tươi ngon, thân tôm cứng, căng mọng và tăng thêm trọng lượng.FB Blog Vì Sức Khỏe