bhyt

Bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2017 giá bao nhiêu tiền?

Do sự thay đổi của mức lương cơ bản từ 1/1/2017, nên mức phí mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2017 cũng tăng một chút so với năm 2016.

Xem chi tiết