Protein giúp chuyển hóa thành cơ bắp, các chất béo tốt như bơ, lạc giúp chuyển thành cholesterol tốt

Protein giúp chuyển hóa thành cơ bắp, các chất béo tốt như bơ, lạc giúp chuyển thành cholesterol tốtProtein giúp chuyển hóa thành cơ bắp, các chất béo tốt như bơ, lạc giúp chuyển thành cholesterol tốt cho cơ thể,

Theo Health+.


FB Blog Vì Sức Khỏe