bhyt

Bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2017 giá bao nhiêu tiền?

Do sự thay đổi của mức lương cơ bản từ 1/1/2017, nên mức phí mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2017 cũng tăng một chút so với năm 2016.

Xem chi tiết

Thanh toán bảo hiểm y tế 100% cần điều kiện gì?

Khám bệnh không trình thẻ BHYT có được giải quyết chế độ?

Khi khám bệnh và điều trị tại bệnh viện tôi không sử dụng thẻ BHYT thì tôi có được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và có được thanh toán trợ cấp BHXH tại cơ quan không? Bà Trần Thị Hải Hà (TP. Hải Phòng) hỏi.

Xem chi tiết

Thanh toán bảo hiểm y tế 100% cần điều kiện gì?

Bảo hiểm y tế thanh toán 100% khi nào?

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, các đối tượng được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bao gồm Xem chi tiết