Thanh toán bảo hiểm y tế 100% cần điều kiện gì?

Khám bệnh không trình thẻ BHYT có được giải quyết chế độ?

Khi khám bệnh và điều trị tại bệnh viện tôi không sử dụng thẻ BHYT thì tôi có được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và có được thanh toán trợ cấp BHXH tại cơ quan không? Bà Trần Thị Hải Hà (TP. Hải Phòng) hỏi.

Xem chi tiết