Triệu chứng cơ năng Tiêu hóa

Triệu chứng cơ năng Tiêu hóa

Triệu chứng chức năng đóng một vai trò rất quan trọng trong các bệnh về tiêu hoá, nhiều khi dựa vào các dấu hiệu chức năng qua quá trình hỏi bệnh có thể gợi ý ngay cho ta chẩn đoán trong một số trường hợp điển hình như sau. Xem chi tiết